Možina, M. (2021) „Uvodnik o skupnih dejavnikih in medicinskem modelu: od znanstvenega monizma preko dialoškega pluralizma do integrativne psihoterapije“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 15(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/500 (Pridobljeno: 19maj2024).