Vrhunc Tomazin, M. (2021) „Stičišča relacijsko družinske paradigme in fokusinga kot možnosti križanja: možnosti uporabe fokusinga v relacijski družinski psihoterapiji“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 15(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/503 (Pridobljeno: 25maj2024).