Černetič , M. in Černetič, M. (2021) „Sem čuječ ali čuječen? O terminologiji koncepta čuječnost“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 15(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/513 (Pridobljeno: 25maj2024).