Možina, M. in Bohak, J. (2008) „Na poti k slovenskemu zakonu o psihoterapevtski“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 2(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/66 (Pridobljeno: 23junij2024).