Možina, M. in Smrdu, M. (2009) „Uvodnik“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 3(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/71 (Pridobljeno: 24junij2024).