von Foerster, H. in Možina, M. (2009) „Etika in kibernetika drugega reda“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 3(1-2). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/72 (Pridobljeno: 23junij2024).