Praper, P. (2009) „Razvojni vidiki moralnosti kot dela kontrolnih funkcij“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 3(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/92 (Pridobljeno: 20junij2024).