Lampe, P. (2009) „Teorija navezanosti in transakcijska analiza“, Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 3(3-4). Dostopno na: https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/95 (Pridobljeno: 20junij2024).