[1]
M. Černetič, „Hudo je, ko veš, česa se bojiš, pa tudi, ko ne veš: Stične točke in razlike med strahom in tesnobo“, K, let. 5, št. 1-2, mar. 2011.