[1]
M. Možina, „Uvodnik o družbenih dimenzijah psihoterapije“, K, let. 6, št. 1-2, mar. 2012.