[1]
F. Dobovišek in T. Flajs, „»Psihoterapije se ne da naučiti iz knjig«: Intervju s Tomažem Flajsom“, K, let. 7, št. 3-4, sep. 2013.