[1]
B. Repinc Zupančič in T. Šraj, „Načelo zaupnosti in varovanje ter hranjenje podatkov - pomembna elementa pri vzpostavljanju terapevtske alianse“, K, let. 11, št. 1-2, mar. 2017.