[1]
T. Tušek, „Humor v psihoterapiji“, K, let. 11, št. 3-4, sep. 2017.