[1]
M. Možina, „Gregory Bateson: Glasnik nove paradigme v znanosti“, K, let. 13, št. 1-2, mar. 2019.