[1]
A. Mrgole in K. Brdnik, „Potrebe po ljubeči povezanosti ne prerastemo nikoli: Intervju z Albertom Mrgoletom o razvoju v čustva usmerjene terapije po svetu in v Sloveniji“, K, let. 14, št. 3-4, sep. 2020.