[1]
M. Možina, „Uvodnik o skupnih dejavnikih in medicinskem modelu: od znanstvenega monizma preko dialoškega pluralizma do integrativne psihoterapije“, K, let. 15, št. 1-2, mar. 2021.