[1]
M. Vrhunc Tomazin, „Stičišča relacijsko družinske paradigme in fokusinga kot možnosti križanja: možnosti uporabe fokusinga v relacijski družinski psihoterapiji“, K, let. 15, št. 1-2, mar. 2021.