[1]
S. Ravnik, „Psihološki in socialni vidiki pandemije: Odzivi in prilagoditvene sposobnosti posameznika in družbe – Poročilo o strokovnem srečanju Društva za transakcijsko analizo Slovenije – SLOVENTA, 5. in 6. februar 2021“, K, let. 15, št. 1-2, mar. 2021.