[1]
R. Kress, „Socialne dimenzije psihoterapije – vloga psihoterapevta/ke v družbenem dogajanju: 18. Študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo od 4. do 6. 6. 2021 v spletni obliki“, K, let. 15, št. 1-2, mar. 2021.