[1]
T. Kos, „Preverjanje zanesljivosti in veljavnosti slovenskega prevoda OQ-45,2“, K, let. 3, št. 3-4, sep. 2009.