[1]
P. Praper, „Razvojni vidiki moralnosti kot dela kontrolnih funkcij“, K, let. 3, št. 3-4, sep. 2009.