[1]
P. Lampe, „Teorija navezanosti in transakcijska analiza“, K, let. 3, št. 3-4, sep. 2009.