Možina, M. „V Sloveniji Se Je začel Fakultetni študij Psihoterapije“. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, let. 1, št. 1-2, marec 2007, https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/19.