H. McGlashan, T., C. J. Keats, J. Solarovič, in M. Možina. „Primer Ben: Schizophrenia: Treatment Process and Outcome“. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, let. 9, št. 3, junij 2015, https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/295.