Možina, M., in S. Pastirk. „Uvodnik“. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, let. 2, št. 1-2, marec 2008, https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/44.