Ravnik, S. „Psihološki in Socialni Vidiki Pandemije: Odzivi in Prilagoditvene Sposobnosti Posameznika in družbe – Poročilo O Strokovnem srečanju Društva Za Transakcijsko Analizo Slovenije – SLOVENTA, 5. in 6. Februar 2021“. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, let. 15, št. 1-2, marec 2021, https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/510.