Černetič , M., in M. Černetič. „Sem čuječ Ali čuječen? O Terminologiji Koncepta čuječnost“. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, let. 15, št. 1-2, marec 2021, https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/513.