Ravnik, Slavica. „Psihološki in Socialni Vidiki Pandemije: Odzivi in Prilagoditvene Sposobnosti Posameznika in družbe – Poročilo O Strokovnem srečanju Društva Za Transakcijsko Analizo Slovenije – SLOVENTA, 5. in 6. Februar 2021“. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo 15, no. 1-2 (marec 3, 2021). Pridobljeno maj 25, 2024. https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/510.