Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri

Avtorji

  • Miran Možina

Ključne besede:

izobraževanje, analiza stroškov in koristi, akademizacija, zakon o psihoterapevtski dejavnosti, javno zdravstvo

Povzetek

Po splošni oceni trenutnega stanja psihoterapije v Sloveniji, ki kaže, da zaostajamo za prihoterapevtsko razvitimi državami, v članku s posebnim ozirom na pomen zakona o psihoterapevtski dejavnosti podrobneje prikažem: področja in obseg psihoterapevtske dejavnosti; akademska (tu posebej poudarim inovativnost projekta fakultetnega študija psihoterapije takoj po maturi) in neformalna izobraževanja in usposabljanja iz psihoterapije; število, strukturo in kvalifikacije psihoterapevtov; kako je možno priti do naziva psihoterapevt; dostopnost in cene psihoterapevtskih storitev; publiciranje, strokovna srečanja, fundacije in raziskovanje psihoterapije. Med prioritetnimi nalogami slovenske psihoterapije jutri pa navedem reguliranje področja z zakonom o psihoterapevtski dejavnosti, integracijo psihoterapije v sistem javnega zdravstva, to je v primarno, sekundarno in terciarno preventivo, ter integracijo izobraževanja in usposabljanja iz psihoterapije v akademski svet. Zaključim z apelom, da bi se slovenski psihoterapevti bolj povezali za sprejetje zakona o psihoterapevtski dejavnosti in s tem za uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica in akademske discipline.

Prenosi

Objavljeno

2010-03-03

Kako citirati

Možina, M. (2010). Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 4(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/114

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki