Telo in dotik v psihodinamski psihoterapiji

Avtorji

  • Metka Furlani

Ključne besede:

telesno orientirana psihoterapija, telo, um, trebušni možgani, dotik, etika dotika

Povzetek

V zadnjem desetletju je bilo izvedenih več raziskav, ki dokazujejo, da je v okviru psihoterapevtskega procesa delo na telesni (in fiziološki) ravni vse pomembnejše in da je telesni stik za klienta zelo pomemben. To pomeni, da psihoterapevt v svoje delo poleg neverbalne komunikacije in telesnih senzacij klienta vključuje tudi delo z dotikom. Dotik ima vpliv na spomin in je zato učinkovit pri vzpostavljanju povezave med telesom in umom ter pri sproščanju travmatičnega materiala, ki ga nosimo v naših telesih. Članek govori o telesno usmerjeni psihodinamski psihoterapiji, ki telo obravnava na fizični, mentalni, ču­stveni, duhovni in energetski ravni. Govori o vplivu dela posameznih psihoterapevtov v zgodovini na upo­rabo dotika v psihodinamski psihoterapiji, razumevanju dotika ter etiki uporabe dotika v psihoterapevtskem procesu.

Prenosi

Objavljeno

2013-03-03

Kako citirati

Furlani, M. (2013). Telo in dotik v psihodinamski psihoterapiji. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 7(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/201

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki