Hudo je, ko veš, česa se bojiš, pa tudi, ko ne veš: Stične točke in razlike med strahom in tesnobo

Avtorji

  • Miha Černetič

Ključne besede:

anksioznost, tesnoba, strah, zaznava grožnje, neizrazita grožnja

Povzetek

Čeravno je anksioznost (tesnoba) eden od osrednjih pojavov v psihoterapiji in na sorodnih področjih, ka­kor tudi v vsakdanjem življenju, pojem še vedno ni opredeljen v zadostni meri. Med ključnimi razlogi za to je pomanjkljivo razlikovanje med tesnobo in strahom. Tradicionalna razlikovanja med emocijama so temeljila na dojemanju strahu kot koristnega odziva na realno, konkretno nevarnost, tesnoba pa je pomenila pretiran, pogosto bolj ali manj patološki odziv na manj določno ali celo neobstoječo nevarnost. Novejša spoznanja, tudi s področja nevroznanosti, predstavljajo pomemben doprinos k diferenciaciji med tesnobo in strahom. Iz njih izhaja, da so črno-bela razlikovanja neustrezna, primernejša pa je konceptualizacija obeh emocij kot jasno razločljivih in funkcionalnih psiholoških adaptacij. Predstavljen je tudi avtorjev model razlikovanja med strahom in tesnobo, v katerem je slednja opredeljena kot odziv na zaznavo neizrazite grožnje.

Prenosi

Objavljeno

2011-03-03

Kako citirati

Černetič, M. (2011). Hudo je, ko veš, česa se bojiš, pa tudi, ko ne veš: Stične točke in razlike med strahom in tesnobo. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 5(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/136

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki