Zgodovina sanj

Avtorji

  • Brigita Korpar

Ključne besede:

sanje, zgodovina sanj, Aristotel, Artemidoros iz Efeza, Freud

Povzetek

Podajam kratek pregled pogledov na pomen in vlogo sanj skozi čas v odvisnosti od vsakokratnega soci­alnega, političnega in kulturnega konteksta. Pregled začnem pri Grkih pred Homerjem in končam v ob­dobju med 1880 in 1900, torej malo pred izidom Freudove Interpretacije sanj, ki je bila za razvoj dinamične psihologije, v kateri imata teorija in interpretacija sanj pomembno mesto, in za razvoj psihodinamične psihiatrije odločilnega pomena. Predstavljam pojmovanje sanj v obdobjih pred Aristotelom, ki ga imamo za prvega znanstvenega razlagalca sanj s tezo, da so sanje nadaljevanje psihične dejavnosti v spanju in ne več od bogov izhajajoč namig na prihodnost. Na to, da je pri interpretaciji sanj treba upoštevati sanjalčev položaj in kulturo, v kateri živi, je opozarjal že Artemidoros iz Efeza v 2. st. n. št. Freud je njegova spoznanja o interpretaciji sanj visoko cenil in marsikatero od njih vključil v svoje delo Interpretacija sanj. Vidimo lahko, da gre pri vseh razpravah od helenizma naprej pravzaprav za osnovno dilemo: ali so sanje božanski navdih, torej od zunaj poslane, ali pa so nadaljevanje človekove dejavnosti v spanju.

Prenosi

Objavljeno

2012-09-09

Kako citirati

Korpar, B. (2012). Zgodovina sanj. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 6(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/192

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki