Imaginacija »Živo drevo«

Avtorji

  • Barbara Repinc Zupančič
  • Marjan Zupančič

Ključne besede:

metafore, imaginacija, intrapsihični procesi, projekcije, kreativne tehnike, ko-kreacija odnosa

Povzetek

Uporaba imaginacij in njihovega kombiniranja z metaforičnim jezikom je v psihoterapevtskem procesu zelo razširjena zaradi dokazanih pozitivnih nevrobioloških učinkov na procese v človeških možganih. Vaja je zasnovana na podlagi teoretičnih izhodišč transakcijske analize in integrativne psihoterapije, kar pa njene uporabe ne omejuje zgolj na ti dve modaliteti. Imaginacija »živo drevo« predstavlja konkreten prispevek, ki je na voljo terapevtom in klientom kot ena od možnosti za raziskovanje notranjega sveta preko klientovih projekcij. Skozi vajo lahko klient in terapevt raziskujeta življenjski skript, ego stanja, življenjske pozicije in relacijske potrebe, kar ob aktiviranih vzporednih nevrobioloških procesih lahko klienta približa etiologiji konkretnih težav, slednje pa pogosto poveže z nezavednimi travmatskimi dogodki. V nadaljnjem delu lahko klient spoznanja in povečano stopnjo kontakta s sabo poveže z lastnimi strategijami reševanja, ki jih že uporablja, ali pa se lahko strategij dodatno priuči. Vaja je opisana kot voden postopek, ki pa ga lahko uporabniki prilagajajo trenutnim okoliščinam in potrebam psihoterapevtskega procesa. Predstavljeni primer bralcem ponuja dodatno možnost uporabe imaginacije.

Prenosi

Objavljeno

2016-09-09

Kako citirati

Repinc Zupančič, B., & Zupančič, M. (2016). Imaginacija »Živo drevo«. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 10(3-4). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/347

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki