Vzpostavitev in ohranitev nadzornega sistema posameznika z gibalno oviranostjo za uresničevanje notranjih ciljev

Avtorji

  • Lea Bernik Urankar

Ključne besede:

teorija izbire, osebna asistenca, osebe z gibalno oviranostjo, psihične potrebe, celostno vedenje, družbeni konstrukti

Povzetek

V Sloveniji je proces deinstitucionalizacije za osebe z gibalno oviranostjo še vedno v povojih. Le-ta pa je za vzpostavitev in ohranitev kontrolnega sistema teh posame-znikov pomemben. Na podlagi teoretičnih konceptov Glasserjeve Teorije izbire je eden pomembnejših programov deinstitucionalizacije osebna asistenca, saj predstavlja priza-devanja za vzpostavitev kontrole nad kakovostjo življenja oseb z gibalno oviranostjo in jim omogoča izbiro uspešnejših načinov kontrole nad lastnim vedenjem. Skozi članek prek omenjenih vsebin poudarjamo pomembnost integracije konceptov teorije izbire, predvsem v institucionalno življenje. Omenimo tudi institucijo, katero po teoriji izbire opredelimo kot zunanjo spremenljivko, posameznika pa kot notranji kontrolni sistem, ki manipulira zunanje spremenljivke za dosego in zadovoljitev svojih potreb. Gibalna ovira ni le ovira temveč tudi pomanjkanje možnosti za uresničitev notranjih ciljev. V članku predstavimo še povzetek raziskave »Učinkovitosti tešenja psihičnih potreb oseb z gibalno oviranostjo«, kjer smo na podlagi omenjenih konstatacij v praksi ugotavljali, kako osebe z gibalno oviranostjo uspejo tešiti psihične potrebe ter ali je osebna asisten-ca za tešenje psihičnih potreb pri posameznikih z gibalno oviranostjo ključna.

Prenosi

Objavljeno

2017-03-03

Kako citirati

Bernik Urankar, L. (2017). Vzpostavitev in ohranitev nadzornega sistema posameznika z gibalno oviranostjo za uresničevanje notranjih ciljev. Kairos – Slovenska Revija Za Psihoterapijo, 11(1-2). Pridobljeno od https://kairos.skzp.org/index.php/revija/article/view/360

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki